H-color

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Cena zboží
 4. Platba zboží
 5. Způsob doručení, dopravné, balné
 6. Dodací podmínky
 7. Reklamace a záruka zboží
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečné ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti související s uzavřením kupní smlouvy mezi obchodní společností H-Color s.r.o. se sídlem Libušská 213, 142 00 Praha 4, IČ: 25058436, DIČ: CZ25058436, zapsanou do OR u Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 45493, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. VOP vycházejí z ustanovení §1751, odst.1, zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), osobní údaje Kupujících jsou zpracovávány a chráněny v souladu s ustanovením čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen „Nařízení“).

1.3. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce s adresou www.h-color.cz.

1.4. Spotřebitelem je Kupující jako fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“).

1.5. Podnikatelem je Kupující jako právnická nebo fyzická osoba, která kupní smlouvu s Prodávajícím uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“).

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.h-color.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

2.2. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí  uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, má právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.  Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možno to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné.

2.3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím.Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím  v registračním formuláři.

2.5. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové částce k úhradě.

2.6. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky, nejdéle před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na kupujícího. Storno v tomto případě je bezplatné.

2.7. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

2.8. Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu různých velikostí prodávaných balení či změny vnějšího vzhledu obalu výrobcem.

2.9. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze vyjímečně smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3. Cena zboží

3.1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

3.2. Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@h-color.cz, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

4. Způsob platby zboží, poplatky:

4.1. Platba předem bankovním převodem nebo platební kartou přes platební bránu na webové strábce – ZDARMA. Zboží bude expedováno po příchodu platby na účet prodávajícího.

4.2. Platba na dobírku (hotově při převzetí zboží na adrese Kupujícího nebo na výdejních místech Z-Point):

 • dopravní služba FOFR: doběrečné 50,- Kč
 • výdejní místo Z-Point: doběrečné 25,- Kč

Při dopravě na Slovensko:

 • výdejní místo Z-Point: doběrečné 20,- Kč

4.3. Platba hotově při osobním odběru na prodejnách H-COLOR s.r.o. – ZDARMA

5. Způsob doručení, dopravné a balné:

5.1. Při osobním odběru je možné zboží ihned vyzvednout na prodejnách H-COLOR s.r.o.:

 • Praha: Libušská 213, Praha 4

otevírací doba Po-Čt 7:00 – 17:00 hod.
                       Pá        7:00 – 14:30 hod.

tel.: 244 472 732

dopravné, balné - ZDARMA

 • Brno: MTC Park Jedovnická, Jedovnická 4303/2a, Brno

otevírací doba Po – Čt 7:30 – 16:30 hod.
                     Pá         7:30 – 14: 00 hod.

tel.: 603 776 508

dopravné, balné - ZDARMA

5.2. Při osobním odběru na výdejnách Z-Point:

 • kliknutím v objednávce vyberete nejbližší výdejnu
 • max. váha objednávky 5 kg (těžší pouze dopravní službou FOFR až k zákazníkovi, bod 5.3.)
 • dopravné, balné: 85,- Kč

Z-Point na Slovensku:

 • dopravné, balné (pouze do 5 kg): 180,- Kč

Při objednávce nad 2500,- Kč je dopravné do ČR i SR přes Z-Point ZDARMA.

5.3. Doručení zboží na adresu zadanou Kupujícím zajišťuje dopravní společnost FOFR. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Daňový doklad je přibalený ke zboží.

5.4. Doručení službou FOFR v ČR probíhá běžně do 50 kg. Dopravné včetně balného:

 • do 10 kg 160 Kč, do 30 kg 280,- Kč, do 50 kg 410,- Kč.

Při objednávce nad 2500,- Kč je dopravné v rámci ČR přes FOFR - ZDARMA.

5.5. Při objednávce zboží nad 50 kg v rámci ČR závisí dopravné na váze zboží a vzdálenosti cílového místa. Cena dopravy bude sdělena emailem.

6. Dodací podmínky

6.1. Termín dodání

Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 15:00 hod., obdrží Kupující zpravidla třetí pracovní den kamkoliv po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovány vždy první pracovní den, který po nich následuje. Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupujícího kontaktovat naše zákaznické oddělení.

6.2. Převzetí zboží

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. V případě zjištěného poškození je nutné sepsat zápis s dopravcem a pořídit foto poškození (pomocí mobilu apod.). Při větším poškození (výrazná deformace obalu, ztráta části obsahu) Kupující zásilku nepřevezme!

6.3. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Škoda na zboží, zjištěná nebo vzniklá až po převzetí zboží, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

7. Reklamace a záruka zboží

7.1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, jakož i proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady upravuje v podrobnostech reklamační řád, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP.

7.2. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

7.3. Kupující nemá právo ze záruky, pokud způsobila vadu vnější událost po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

8.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu (§53 odst.7 OZ). Tato lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží.

8.2. Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informuje Prodávajícího písemně dopisem na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na elektronickou adresu Prodávajícího (info@h-color.cz). Toto písemné odstoupení musí být odesláno před uplynutím odstupní lhůty.

8.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle §53 odst.8 OZ:

 • dodávka zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • dodávka zboží, které je upraveno podle přání Spotřebitele (zakázkové tónování barev)

8.4. Po odstoupení od kupní smlouvy vrátí Spotřebitel bez zbytečného odkladu zboží Prodávajícímu na adresu: H-Color s.r.o., Libušská 213, 142 00 Praha 4, s kompletní dokumentací, neotevřené a nepoužité.

8.5. Prodávající vrátí Spotřebiteli po odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, jaký použil Spotřebitel. Peněžní prostředky vrátí Prodávající bezprostředně po obdržení vráceného zboží.

8.6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho nakládání se zbožím jiným způsobem než zpětným vrácením neotevřeného zboží (otevření a zdeformování nádoby, využití části obsahu apod.).

8.7. Náklady s navrácením zboží Prodávajícímu nese Spotřebitel.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jen „Kupující“) o tom, že:

9.1. Osobní údaje Kupujícího, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky,  budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Kupujícího a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

9.2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Kupujícího Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což bez poskytnutí těchto údajů není možné.

9.3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

9.4. Při zpracování osobních údajů Kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

9.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Kupujícího mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Kupujícím, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci ani jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

9.6. Kupující má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,  jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

10.2. Tyto VOP a Reklamační řád nabývají účinnosti dnem 14. března 2022. Změny VOP a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.